Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt med att skapa trygghet och trivsel. Vi tror på att ha en nära relation med barnen och det får vi naturligt på den lilla förskolan.

Med tydliga regler för hur vi skall vara mot varandra underlättas våra dagliga kontakter och barnen tränar sina sociala kompetenser och att hantera konflikter.

För att öka trivseln på förskolan vill vi få barnen delaktiga i verksamheten. Vi erbjuder dem olika aktiviteter där de väljer själva och är med och påverkar sin dag. Samtidigt erbjuder vi ett lärande där barnens egna tankar och problemlösningar sätts i fokus. Vi ger dem positiv feedback och på så sätt stärker vi barnens självkänsla. Dokumentation, reflektion, intervjuer och enkäter är några av de sätt vi följer upp att alla trivs hos oss.