Rikt språk på ett lekfullt sätt

I Ödåkras förskolor har man valt att satsa extra på språket.

Språket är grunden till allt lärande tycker man på de kommunala förskolorna i Ödåkra. Just därför har man valt att arbeta gemensamt med olika språkaktioner, i syfte att utveckla barnets språkliga och kommunikativa färdigheter.

– I förra årets språkaktion fokuserade vi på barnlitteratur och såg att barnen blev nyfikna på olika sorters böcker och inspirerade till att skapa egna berättelser. Vi såg att barnen tog till sig böckerna på olika sätt, i sina lekar, sitt skapande och genom drama. För att möta barnen och ta vara på deras intressen vill vi ge dem fler möjligheter och nya verktyg för att uttrycka sig, säger Eva Mangbo som är förskolechef i området.
Språkutvecklingsgruppen i Ödåkra förskolor.

Delar av språkutvecklingsgruppen. Från vänster: Catarina Mayr, Pia-Lotta Wiberg, Susanne Andersson och Katarina Weber Bengtsson.

Förskolorna i Ödåkra har en språkutvecklingsgrupp bestående av representanter från de olika förskolorna. Den bildades för tre år sedan och de har ansvar för de olika språkaktionerna. Vanligtvis arbetar förskolorna med en aktion i ett år.
– Förra året jobbade vi mycket med litteratur för vi märkte att barnen inte kommer i kontakt med böcker lika mycket hemma som innan. Forskningen visar också att barnens läsförståelse i skolan har blivit sämre på senare år. Därför har vi en viktig roll att redan i förskolan stötta, uppmuntra och prata om vikten med böcker, säger Katarina Weber Bengtsson som är förskolepedagog på Gläntans förskola.
Nu ska förskolorna börja arbeta med ett nytt projekt som handlar om film. Tanken är att barnen ska bli mer producenter än konsumenter.
– Vårt fokus ska ligga på berättande, de ska få tänka till hur en berättelse är uppbyggd med en början, mitt och slut. Projektet ska förhoppningsvis utmynna i en film som vi gör tillsammans. Projektet ska avslutas med en filmgala där de får visa upp sina filmer, säger Catarina Mayr som är IKT-pedagog.
Barnens tankar och idéer är viktig input och deras delaktighet leder arbetet framåt. Förskolornas språkaktioner avslutas alltid på ett roligt sätt där pedagogerna ger tillbaka till barnen vad de har arbetat med under året. Ett år hade förskolorna en utställning på stadsbiblioteket för föräldrar och barn och ett annat år gjorde barnen berättelser om sina favoritböcker på olika sätt.
– För oss är det viktigt att både barn, föräldrar och pedagoger känner glädje och delaktighet i vårt arbete på förskolorna, säger Eva Mangbo.
Hur det går med språkaktionen går att läsa mer om på Pedagogsajten Famijen Helsingborg.