Barnets utveckling

Ditt barn upplever en glädje i att upptäcka att hon lär dig av egen kraft. Därför utgår vi från barnens intressen i vår verksamhet och använder det i olika aktiviteter. Detta väcker nyfikenhet och viljan att lära sig mer.

Vi är nyfikna på ditt barn och vet att alla barn har olika behov. Vi utgår från lärstil för att stimulera ditt barn på bästa sätt och kunna erbjuda de bästa pedagogiska förutsättningarna.

Barnets utveckling och lärande dokumenteras och följs av en mentor och läggs på Fronter, vår digitala lärplattform. Vi bjuder in till utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar kring vad som stimulerar ditt barns lärande på bästa sätt.