Så arbetar vi

På Björka förskola vill vi ge barnen nya intryck och upplevelser som väcker nyfikenhet - varje dag.

På förskolorna i Ödåkra jobbar vi mycket med digitala verktyg. I filmen kan du se hur vi tänker kring de olika verktygen, hur vi gör och varför.

Språket

På vår förskola arbetar vi med språk genom att barnen får sjunga, dramatisera, skapa och leka. Vi delar in barnen i mindre grupper för att varje barn ska få större talutrymme och träna sig på att lyssna, berätta och reflektera. Sagor använder vi oss av på olika sätt. Vi läser, vi berättar med hjälp av sagolådor och vi ger barnen möjlighet att dramatisera sagan. Detta gör vi för att barnen ska träna sig på att lyssna, återberätta och för att berika ordförrådet.

Vi använder oss av musik och instrument då detta skapar glädje och gemenskap. Barnen får öva taktkänsla, sång, rim och ramsor. Då stärks barnens ordförståelse och ordförråd. Med bilder och sångpåsar konkritiserar vi orden i sången.

Genom skapande ger vi barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att fantisera och kommunicera. Barnens bilder är ett viktigt verktyg i deras språkutveckling. I varje bild finns det en berättelse som speglar hur de tänker, vad de tror och fantiserar om. Genom leken tränar sig barnen att kommunicera och använda orden i ett sammanhang.

Matematiken

Att räkna är roligt! Vi fångar matematiken i vardagen och leker fram matematiken genom rim och ramsor, sång, och lek. Vi utformar våra miljöer så att barnen kan utveckla sin förmåga att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar. I byggrummet ges barnen möjlighet till bygg och konstruktion med olika material. Här tränar de olika matematiska begrepp.

För att barnen skall leka in olika matematiska begrepp har vi på förskolan ett urval av material där barnen tränar sig på att sortera, se mönster och spela spel. I våra mindre projektgrupper utmanar vi barnen i deras frågor, barnen lär genom att få försöka, undersöka, uppleva och dra egna slutsatser.

Leken

Vi på förskolan tror på att leka sig till kunskap och att ge leken stort utrymme. Vår verksamhet präglas av en positiv och kreativ atmosfär där alla känner sig välkomna. Vi presenterar en trevlig lekmiljö, detta gör vi genom att vi tar tillvara på barnens idéer i leken och vidareutvecklar dessa, på så sett kan ett rum förvandlas om till en inspirerande miljö som väcker nyfikenhet. I leken bearbetar man intryck, känslor, drömmar och tankar, där ställer man frågor, löser problem och går vidare. Genom att leka utvecklas barnets personlighet och då använder de sin intelligens, sina känslor, förnuft, intuition och humor.

Grön flagg

På vår förskola arbetar vi med Grön flagg som är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering. Grunden i Grön Flagg är barnens medbestämmande och inflytande.

Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet. Vi har valt temat Livsstil och hälsa där vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet inom  områdena naturupplevelser, avslappning och självförtroende.