Värdegrund och vision

Vi utgår från Helsingborgs stads skolors kärnvärden som är nyfikenhet, kommunikation, inspiration och viljan till förändring. Vi arbetar med barns nyfikenhet och lust till lek och lärande.

Våra miljöer uppmuntrar till samtal mellan barn, föräldrar och pedagoger. Vårt material inspirerar barnen att lära sig nya saker och våga ha roligt. Vi utgår och är lyhörda för barnens intressen och idéer. Vi vågar välja nya vägar och tror att allt är möjligt.

Vår gemensamma barnsyn:

  • Barn är kompetenta
  • Vi utgår från barnens intressen
  • Barn skall mötas med respekt
  • Barnens nyfikenhet, deras vilja och lust att leka och lära ska stimuleras
  • Genom tilltro till den egna förmågan kan de göra egna val

Vår gemensamma kunskapssyn:

  • Vi ser kunskap som en process som skapas i samspel
  • Barn lär genom att få försöka, undersöka, uppleva och dra egna slutsatser
  • Vi anser att leken har stor betydelse för barns lärande

Vision

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. Detta betyder för oss att barnen på förskolan skall bli sedda och hörda och att vi skall erbjuda dem en varierande miljö och verksamhet där vi har möjlighet att möta barnens intressen, erfarenheter, nyfikenhet och att inspirera dem till nytt lärande och drömmar.