Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi arbetar efter att du som förälder ska känna att du kan komma till oss pedagoger med dina funderingar och frågor kring ditt barn och verksamheten.

All information och dokumentation kring ert barn och verksamheten lägger vi i Fronter. Genom Fronter blir ni som föräldrar delaktiga i vad som sker i ert barns verksamhet.

För att du ska kunna hålla dig informerad om vad som händer på förskolan finns det även information om verksamheten i våra hallar. Ni kan också följa barnens arbete via  våra reflektionsväggar som finns inne på avdelningarna.

Du erbjuds att vara delaktig genom samtal, föräldramöten och att komma på de olika evenemangen på förskolan som lucia och drop in. Ett sätt för dig att kunna påverka verksamheten är att fylla i de olika enkäter som kommer under året så att vi som pedagoger kan se vad vi kan förbättra i vår verksamhet. Vi vill vara ett komplement till hemmet och vill tillsammans med er föräldrar ge ert barn goda förutsättningar för ett fortsatt lärande.